Loading...

 

Fyraftensmøde tirsdag den 10. september kl. 17.00 i Skolegade 32.

Herdis Hansen holder foredraget "Den livsvigtige samtale".

   Denne aften vil Herdis Hansen, leder af Anker Fjord hospice og medlem af etisk råd, give stof til eftertanke. Hun har i perioden 1989–2006 arbejdet på hjertemedicinsk afdeling og intensivt terapiafsnit, og har siden 2006 været hospicechef ved Anker Fjord Hospice.

 

   I takt med at det er blevet muligt at behandle alvorlige sygdomme, har forløbet forud for døden ændret sig. Det er muligt at holde uafvendeligt døende mennesker i live lang tid, efter at sygdommen er konstateret. Herdis Hansen er optaget af at få døden italesat, at man får klargjort ønsker og forventninger til livets sidste fase samt hvilke kompromisser, man er klar til at indgå. Hvem skal træffe beslutninger, når man ikke selv er i stand til det? Det kan skabe en bedre sammenhæng mellem døden og det levede liv. Kan den livsvigtige samtale hjælpe os med igen at turde tale om døden?