GENERALFORSAMLING

 

 

Indkaldelse til generalforsamling tirsdag d. 15. november 2022 kl. 17.30

i Plexus, Idomlundvej 23, Idom.

Dørene åbnes kl. 17.00.

Spisningen er kl. 18.30 og herefter er der underholdning.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
 3. Fremlæggelse af årsregnskab og revisionsberetning til godkendelse.
 4. Indkomne forslag: Bestyrelsens forslag til kontingent for det kommende år.
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  På valg er:
  Steen Grosen (genopstiller)
  Willy Hald (genopstiller)
  Lisbet Barslev (genopstiller ikke).
 6. Valg af suppleant.
  På valg er: Per Thorup (genopstiller)
 7. Valg af revisor.
  På valg er: Kristian Borup (genopstiller)
 8. Eventuelt.

 

Efter generalforsamlingen er der en tapastallerken samt dessert & kaffe/the og vand.

Efter spisningen er der underholdning af Fischers orkester, der spiller irsk folkemusik.

Pris for traktement og underholdning: 140 kr. pr. person. Deltagelse i selve generalforsamlingen er gratis.

Tilmelding senest torsdag d. 10. november kl. 18.

Arrangementet er kun for medlemmer – meld dig ind i Holstebro Højskoleforening nedenfor.

Bliv medlem af Holstebro Højskoleforening

Ønsker du at deltage i vores spændende arrangementer, så meld dig ind i Holstebro Højskoleforening i dag.
Det koster kun kr. 150,- om året.

Vi afholder 10-15 arrangementer om året, med hovedvægten lagt på oplysende foredrag.

Tirsdag d. 9. maj 2023 kl. 8.00 - ca. kl. 17.00 (afgang fra Toftegade)

Kalkminerne blev etableret i 1926, og de store sale, som opstod under brydning af kalk, blev senere brugt til indretning af Danmarks mest særprægede museum med store originale gipsfigurer, f.eks. Cimbrertyren og Gefionspringvandet.

I efterårsferien 2016 åbnede Rebildcentret en helt ny udstilling om Den Kolde Krig. Den handler om de årtier, hvor befolkningen i både øst og vest levede med frygten for atomkrig. Udstillingen tager en række temaer op om det liv, der blev levet i skyggen af supermagternes våbenkapløb og konflikter.

 Vi spiser medbragte sandwich i Rebildcentret (drikkevarer købes på stedet). Herefter går turen til Viborg Domkirke, hvor en guide fortæller og viser os rundt i domkirken. Der er kaffe/te med brød efter rundvisningen.

I 1864 startede genopførelsen af den nuværende Viborg Domkirke efter flere brande og alterets grundsten blev nedlagt af kongen i december. Arkitekterne Nebelong og Julius Tholle ledede arbejdet, men efter begges død i 1871 blev det afsluttet af professor H. B. Storck, med indvielse den 10. september 1876. Siden er Joakim Skovgaards kalkmalerier kommet til som en protestantisk billedbibel, enestående i sin art. Det har atter gjort kirken til et turistmål og valfartssted, der må opleves og ses, når man er i Viborg.

c/o Vibeke Sørensen
Skovgårdsvej 18, 2. sal, lejlighed 5
7500 Holstebro