Grundlovsmøde på Nr. Vosborg

Onsdag d. 5. juni 2024 kl. 14.00

Holstebro Højskoleforening er igen med til at arrangere Grundlovsmødet på Nr. Vosborg.

Årets grundlovstaler er Ole Hartling, pensioneret overlæge, hædret professor og formand for Etisk Råd 2003-2007.

Ole Hartling modtog i 2007 Rosenkjær-prisen for sit stærke engagement i etiske problemstillinger og for sin evne til at formidle dem i et klart sprog – hvad enten det skete i interviews eller i foredragsform. Siden dec. 2022 har han kunnet høres i podcasten ”Sørine og kærligheden – om retfærdighed.”

Grundlovstalens titel er ”Grundloven og begrebet frihed”. Ole Hartling vil tale om det begreb, som er frihed til forsamling, ytringer m.v. og frihed for f.eks. vilkårlige domme.

Alle er velkomne og arrangementet er gratis. Kaffe og kage kan købes for 50 kr.

 

 

Bliv medlem af
Holstebro Højskoleforening

 

Ønsker du at deltage i vores spændende arrangementer, så meld dig ind i Holstebro Højskoleforening i dag.
Det koster kun kr. 150,- om året.

Vi afholder 10-15 arrangementer om året, med hovedvægten lagt på oplysende foredrag.

c/o Margit Plougmann
Skolegade 37b
7500 Holstebro