Mødesteder

Højskoleforening ønsker at give medlemmerne en god helhedsoplevelse, når vi kalder til møde. Derfor skal mødeindhold, mødeform, servering og fysiske omgivelser være i orden.

Hidtil har det faste tilholdssted været i Valgmenighedens Hus, Skolegade 32.

Men nogle møder kræver mere plads, så derfor har vi også indledt et samarbejde med Plexus, Idomlundvej 23 A, hvor der er plads til 300 deltagere.

Nu kan vi placere møderne det sted, hvor det passer bedst med pladsbehovet.

Begge mødesteder får vi god mad

I Valgmenighedens Hus takket være Gitte og Per Bojsen.

I Plexus er det centerleder og servicechef Jesper og Lenette Holm samt køkkenchef Charlotte Hosbond Jensen, som sammen med de mange frivillige sørger for mad, servering, parkering m.v.

Valgmenighedens Hus og Plexus har begge det nødvendige AV-udstyr, gode lytteforhold og teleslynge.

 

Bliv medlem af
Holstebro Højskoleforening

 

Ønsker du at deltage i vores spændende arrangementer, så meld dig ind i Holstebro Højskoleforening i dag.
Det koster kun kr. 150,- om året.

Vi afholder 10-15 arrangementer om året, med hovedvægten lagt på oplysende foredrag.

c/o Margit Plougmann
Skolegade 37b
7500 Holstebro