Om Holstebro Højskoleforening

Sæt tankerne i gang – gå ud og hør et godt foredrag

Det har været udgangspunktet siden foreningens start. Se hjemmesiden med sæsonens foredrag og arrangementer på www.holstebrohojskoleforening.dk og bliv medlem med et par klik på forsiden.

Holstebro Højskoleforenings historie

Holstebro Højskoleforenings stiftende generalforsamling blev afholdt d. 6. februar 1898, og for­eningens første formand var valgmenighedspræst Morten Larsen. Allerede på det første møde blev det bestemt at købe den matrikel i Skolegade, hvor man opførte Højskole- og menigheds­hjemmet, der helt frem til 1975 blev samlingsstedet for de folkelige foreninger på egnen.

Holstebro Højskoleforening har gennem tiderne stået for det grundtvigske oplysningsarbejde, og utallige er de foredragsholdere, der har gæstet foreningen. I ca. 70 år var Højskoleforeningen og Højskolehjemmet en meget vigtig del af den kulturelle udvikling på Holstebroegnen.

I 1880erne var der et stærkt folkeligt røre, der her på egnen kom til udtryk i mange forskellige sammenhænge. Det var især de grundtvigsk prægede bønder, der var foregangsmænd, og der blev i dette årti oprettet foreninger og institutioner af både politisk, økonomisk og kulturel art. Mange havde fået inspirationen gennem et højskoleophold, og det blev nu udmøntet i praksis på hjemegnen. Fornemmelsen af at kunne noget, bare man stod sammen, blev afprøvet med succes. I 1881 stiftedes “Holstebro Dagblad”, 1885 etableredes indkøbsforeningerne RAI og RAV, samme år blev Holstebro Valgmenighed stiftet, og i 1898 kom Højskoleforeningen til, senere kom turen til Landmands-ban­ken og andelsmejerierne.

Men i 1960-70 gik der nye strømninger over landet, og det blev sværere at samle folk til de folkelige fo­redrag, som Højskoleforeningen stod for. Økonomien omkring Højskolehjemmet blev også noget anstrengt, og i 1975 besluttede bestyrel­sen at sælge stedet. Renteafkastet af salgssummen blev i de følgende år brugt til at understøtte forskellige kulturelle tiltag på Holstebroegnen, og medlemstallet var nede på 70.

I 1998 blev man i bestyrelsen enige om at forsøge at genrejse Højskoleforeningen og genoptage nogle af de aktiviteter, der var i overensstemmelse med foreningens formålsparagraf. Det lykke­des over al forventning. Foreningen har i dag ca. 400 medlemmer og udfolder en bred vifte af ar­rangementer med hovedvægten lagt på oplysende foredrag.

 

Bliv medlem af
Holstebro Højskoleforening

 

Ønsker du at deltage i vores spændende arrangementer, så meld dig ind i Holstebro Højskoleforening i dag.
Det koster kun kr. 150,- om året.

Vi afholder 10-15 arrangementer om året, med hovedvægten lagt på oplysende foredrag.

c/o Margit Plougmann
Skolegade 37b
7500 Holstebro