GENERALFORSAMLING

 

 

Indkaldelse til generalforsamling tirsdag d. 15. november 2022 kl. 17.30

i Plexus, Idomlundvej 23, Idom.

Dørene åbnes kl. 17.00.

Spisningen er kl. 18.30 og herefter er der underholdning.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
 3. Fremlæggelse af årsregnskab og revisionsberetning til godkendelse.
 4. Indkomne forslag: Bestyrelsens forslag til kontingent for det kommende år.
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  På valg er:
  Steen Grosen (genopstiller)
  Willy Hald (genopstiller)
  Lisbet Barslev (genopstiller ikke).
 6. Valg af suppleant.
  På valg er: Per Thorup (genopstiller)
 7. Valg af revisor.
  På valg er: Kristian Borup (genopstiller)
 8. Eventuelt.

 

Efter generalforsamlingen er der en tapastallerken samt dessert & kaffe/the og vand.

Efter spisningen er der underholdning af Fischers orkester, der spiller irsk folkemusik.

Pris for traktement og underholdning: 140 kr. pr. person. Deltagelse i selve generalforsamlingen er gratis.

Tilmelding senest torsdag d. 10. november kl. 18.

Arrangementet er kun for medlemmer – meld dig ind i Holstebro Højskoleforening nedenfor.

 

Bliv medlem af
Holstebro Højskoleforening

 

Ønsker du at deltage i vores spændende arrangementer, så meld dig ind i Holstebro Højskoleforening i dag.
Det koster kun kr. 150,- om året.

Vi afholder 10-15 arrangementer om året, med hovedvægten lagt på oplysende foredrag.

c/o Margit Plougmann
Skolegade 37b
7500 Holstebro