Aftenmøde med Claus Stenberg i Skolegade 32

Onsdag d. 4. oktober 2023 kl. 17.00

Claus Stenberg fortæller om sit arbejde i Veteran-alliancen, der er en interesseorganisation for Danmarks tilskadekomne veteraner og deres pårørende.

Med fem politiske mærkesager forsøger Veteranalliancen at forbedre vilkårene for syge og socialt udsatte veteraner, og deres pårørende.

Endvidere driver Veteranalliancen oplysningsvirksomhed om veteraner, veteranforhold og konsekvenserne af Danmarks aktivistiske udenrigs- og sikkerhedspolitik for den enkelte veteran og hans/hendes familie.

Arrangementet er kun for medlemmer – meld dig ind i Holstebro Højskoleforening nedenfor.

 

Bliv medlem af
Holstebro Højskoleforening

 

Ønsker du at deltage i vores spændende arrangementer, så meld dig ind i Holstebro Højskoleforening i dag.
Det koster kun kr. 150,- om året.

Vi afholder 10-15 arrangementer om året, med hovedvægten lagt på oplysende foredrag.

c/o Margit Plougmann
Skolegade 37b
7500 Holstebro