Loading...

   

 

Afholdelse af generalforsamling 24. nov. 2021 i Plexus 

   Den ordinære generalforsamling afholdes med spisning og underholdning efter forhandlingerne. 

   Underholdningen byder denne aften  Jysk lune & Lune jyder, fremført af foredragsholderen, tekstforfatteren og visesangeren Leif Fabricius. Han kommer på en ganske underholdende måde godt omkring i det vestjyske landskab, og besøger specielt den egn, der hedder vestjysk humor. 

   Han skriver mange af sine tekster på vestjysk og forsøger, ud fra det gamle mundheld om, at vi alle er jyder for Vorherre, at føre bevis for, at det nok i virkeligheden er jyderne, der er Guds udvalgte folk.