Loading...

Højskoledag i Skolegade 32 lørdag den 3. februar kl. 10.00

   Højskoledagen holdes i samarbejde med Holstebro Valgmenighed og begynder med morgensang i Valgmenighedskirken, hvorefter der er foredrag og frokost i Skolegade 32.

 

 

    Højskolelærer Christian Hjortkjær holder foredraget ”Det utilstrækkelige selv” om reformationen og individet. Et citat fra hans bog ”Reformationen og individet”: ”Bare vær dig selv”, siger de venligt til jobsamtalen. Men hvad nu, hvis jeg slet ikke er mig selv? Hvad nu, hvis jeg ikke lever op til tidens krav om at være unik, autentisk og enestående? Hvordan skal jeg så få et job, en kæreste eller finde en mening med livet?

   For 500 år siden forsvarede Luther sig med ordene ”Jeg står her og kan ikke andet”. I dag er det ikke blot individets pligt at stå ene – det skal også være enestående. Det er selvrealiseringens evangelium, hvor kaldet til at arbejde for Guds ære er afløst af kaldet til at realisere sig selv.

 

 

   Efter frokosten tager forstander Else Mathiassen, musiker Torben Lassen og Karen Sørensen over med ”Grundtvig og Kvinderne”. Her vil de med fællessange, musik og fortælling præsentere nogle af de kvinder, der pustede liv i Grundtvigs tanker, ideer og digtning. Kvinder, der var med til at forme ham.

   Grundtvigs betydning for sin egen tid og inspirationen fra hans indsats siden hen kan næppe overvurderes. Hans liv og tanker blev i høj grad formet af de mennesker, der omgav ham, og her spillede de mange forskellige kvinder en afgørende rolle.

   I “Grundtvig og kvinderne” har de valgt at fokusere primært på de kvinder, der prægede hans tanker, ideer og digtning.